Dezinfektory

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dezinfektory
Kód zákazky: Z20243709
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33191000-5
Predpokladaná hodnota: 114 620,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 16:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trnava
Adresa: Ulica Andreja Žarnova
91775 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Dezinfektory (Z20243709)