Vlajky a zástavy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vlajky a zástavy
Kód zákazky: Z20243711
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35821000-5
Predpokladaná hodnota: 29 852,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty