Technické plyny a zásobníky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Technické plyny a zásobníky
Kód zákazky: Z20243720
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24321115-9
Predpokladaná hodnota: 1 576,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 16:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Sereď, Galanta, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty