Brity na pluhy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Brity na pluhy
Kód zákazky: Z20243722
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 43313100-1
Predpokladaná hodnota: 39 602,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 13:31
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Brnianska
91105 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Brity na pluhy (Z20243722)