Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20243724
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31681000-3
Predpokladaná hodnota: 640,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Trebišov, Trebišov, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty