Operačný stôl

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Operačný stôl
Kód zákazky: Z20243727
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33192230-3
Predpokladaná hodnota: 100 702,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Vojtecha Spanyola
01207 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Operačný stôl (Z20243727)