Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Toner -originál od výrobcu zariadení danej značky
Kód zákazky: Z20243728
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 47 570,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Študentská
91150 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS