Laboratórna chémia pre výskumné účely

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórna chémia pre výskumné účely
Kód zákazky: Z20243730
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24000000-4
Predpokladaná hodnota: 6 970,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 14:45
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty