Železiarsky materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Železiarsky materiál
Kód zákazky: Z20243701
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 14811300-2
Predpokladaná hodnota: 4 834,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Hlohovec, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty