2. Náterové hmoty, farby a riedidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 2. Náterové hmoty, farby a riedidlá
Kód zákazky: Z20243703
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44810000-1
Predpokladaná hodnota: 1 499,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 11:35
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Kuchyňa, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty