Dodávka elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie
Kód zákazky: Z20243707
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Ostatné CPV: 65300000-6
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 54 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 12:15
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Krajský súd v Nitre
Adresa: Štúrova
95048 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty