Nákup a dodávka nových mobilných telefónov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup a dodávka nových mobilných telefónov
Kód zákazky: Z20243683
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32250000-0
Predpokladaná hodnota: 4 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum výcviku Lešť
Adresa: Centrum výcviku Lešť
96263 Lešť (vojenský obvod)
NUTS: -
Miesto dodania: Lešť (vojenský obvod), Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS