Hygienické potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hygienické potreby
Kód zákazky: Z20243689
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33711900-6
Predpokladaná hodnota: 809,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola
Adresa: Obrancov mieru 343/1
01841 Dubnica nad Váhom
NUTS: -
Miesto dodania: Dubnica nad Váhom, Ilava, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty