Náterové farby, riedidlá a podobné výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náterové farby, riedidlá a podobné výrobky
Kód zákazky: Z20243674
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44800000-8
Predpokladaná hodnota: 3 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 14:44
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS