Asfaltový penetračný lak

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Asfaltový penetračný lak
Kód zákazky: Z20243660
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24300000-7
Predpokladaná hodnota: 2 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 14:16
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické služby mesta Humenné
Adresa: Sninská 1018/27
06601 Humenné
NUTS: -
Miesto dodania: Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty