Čistiace a dezinfekčné prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Kód zákazky: Z20243661
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33741100-7
Predpokladaná hodnota: 48 566,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 13:30
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Adresa: Winterova ul. 66
92101 Piešťany
NUTS: -
Miesto dodania: Piešťany, Piešťany, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty