Dron

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dron
Kód zákazky: Z20243670
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34711200-6
Predpokladaná hodnota: 3 098,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Dron (Z20243670)