Tonery

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery
Kód zákazky: Z20243672
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125100-2
Predpokladaná hodnota: 2 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hornopotočná
91843 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tonery (Z20243672)