"Austenitická chrómniklová oceľ " AISI 304

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: "Austenitická chrómniklová oceľ " AISI 304
Kód zákazky: Z20243568
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44331000-9
Ostatné CPV: 60000000-8
14622000-7
Predpokladaná hodnota: 1 142,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Družstevná
03852 Sučany
NUTS: -
Miesto dodania: Družstevná 1611/2, Sučany, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS