Pneumatika 315/70 R22,5

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pneumatika 315/70 R22,5
Kód zákazky: Z20243634
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34351100-3
Predpokladaná hodnota: 630,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Partizánska
07101 Michalovce
NUTS: -
Miesto dodania: Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty