Elektro káble

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektro káble
Kód zákazky: Z20243648
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44321000-6
Predpokladaná hodnota: 336,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 11:10
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Elektro káble (Z20243648)