Laserový diaľkomer

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laserový diaľkomer
Kód zákazky: Z20243655
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38300000-8
Predpokladaná hodnota: 2 200,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Jaslovské Bohunice
919 30 Jaslovské Bohunice
NUTS: -
Miesto dodania: Jaslovské Bohunice, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty