Mlieko a mliečne výrobky, vajcia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mlieko a mliečne výrobky, vajcia
Kód zákazky: Z20243657
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15500000-3
Predpokladaná hodnota: 16 357,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lipová 131
94102 Lipová
NUTS: -
Miesto dodania: Lipová, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty