Chladená a mrazená hydina,ryby a mrazené výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chladená a mrazená hydina,ryby a mrazené výrobky
Kód zákazky: Z20243658
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15112000-6
Predpokladaná hodnota: 2 681,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 13:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lipová 131
94102 Lipová
NUTS: -
Miesto dodania: Lipová, Nové Zámky, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS