Čistiace prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace prostriedky
Kód zákazky: Z20243623
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 101 887,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Gucmanova
92041 Leopoldov
NUTS: -
Miesto dodania: Leopoldov, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty