Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20243514
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Ostatné CPV: 65200000-5
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 40 845,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Lietava
Adresa: Lietava 146
01318 Lietava
NUTS: -
Miesto dodania: Lietava, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty