Učebné pomôcky - zdravotnícky sektor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Učebné pomôcky - zdravotnícky sektor
Kód zákazky: Z20243621
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33196000-0
Predpokladaná hodnota: 2 086,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: ul. Partizánska 1, FZO, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty