Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb III., choroby tráviaceho ústrojenstva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Preventívne rehabilitácie formou liečebno-preventívnej starostlivosti príslušníkom finančnej správy - indikácia chorôb III., choroby tráviaceho ústrojenstva
Kód zákazky: Z20243451
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 85312500-4
Predpokladaná hodnota: 6 528,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS