Elektroinštalačný materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektroinštalačný materiál
Kód zákazky: Z20243614
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31681410-0
Predpokladaná hodnota: 2 359,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.5.2024 13:22
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty