Digitálny plnofarebný multifunkčný systém A3

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Digitálny plnofarebný multifunkčný systém A3
Kód zákazky: Z20243590
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30210000-4
Predpokladaná hodnota: 2 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS