Vysávače a tepovače

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vysávače a tepovače
Kód zákazky: Z20243598
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39713430-6
Ostatné CPV: 42999100-6
Predpokladaná hodnota: 3 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národná banka Slovenska
Adresa: Ulica Imricha Karvaša
81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty