Kancelárska technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárska technika
Kód zákazky: Z20243599
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30191400-8
Ostatné CPV: 42994230-1
42991000-9
Predpokladaná hodnota: 2 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národná banka Slovenska
Adresa: Ulica Imricha Karvaša
81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty