Nábytok – Konferenčná rokovacia stolička

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nábytok – Konferenčná rokovacia stolička
Kód zákazky: Z20243575
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39100000-3
Predpokladaná hodnota: 8 263,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Prešovská univerzita v Prešove
Adresa: Ul. 17. novembra
08001 Prešov
NUTS: -
Miesto dodania: ul. Konštantínova 16, FMEO, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS