Vypočtová technika (fz,r)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vypočtová technika (fz,r)
Kód zákazky: Z20243588
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30232110-8
Predpokladaná hodnota: 5 793,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:45
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hrabovská cesta
03401 Ružomberok
NUTS: -
Miesto dodania: Ružomberok, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty