Osobný počítač

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobný počítač
Kód zákazky: Z20243528
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213000-5
Predpokladaná hodnota: 15 945,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty