ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ŠZM - obväzový materiál , striekačky a ihly
Kód zákazky: Z20243572
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33140000-3
Predpokladaná hodnota: 16 714,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Štiavnička 132
03401 Štiavnička
NUTS: -
Miesto dodania: Štiavnička, Ružomberok, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS