Autobusová doprava Bratislava - Zalavár 8392 (Maďarsko) - späť (trasu si určí prepravca)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Autobusová doprava Bratislava - Zalavár 8392 (Maďarsko) - späť (trasu si určí prepravca)
Kód zákazky: Z20243567
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60100000-9
Predpokladaná hodnota: 1 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nám. 4. apríla 18
90033 Marianka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS