Vozíky, rudla a sklápacie schodíky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vozíky, rudla a sklápacie schodíky
Kód zákazky: Z20243482
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34911100-7
Ostatné CPV: 42415200-0
44423220-9
Predpokladaná hodnota: 2 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.5.2024 12:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národná banka Slovenska
Adresa: Ulica Imricha Karvaša
81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: uvedené v osobitných požiadavkach na plnenie, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty