Kŕmne zmesi pre králiky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kŕmne zmesi pre králiky
Kód zákazky: Z20243565
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15710000-8
Predpokladaná hodnota: 20 020,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Hlohovecká
95141 Lužianky
NUTS: -
Miesto dodania: Lužianky, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty