Integrácia IS CRÚ a registratúry FabaSoft

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Integrácia IS CRÚ a registratúry FabaSoft
Kód zákazky: Z20243559
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72212211-1
Predpokladaná hodnota: 11 880,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Národné lesnícke centrum
Adresa: T.G.Masaryka
96001 Zvolen
NUTS: -
Miesto dodania: Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS