Letecký benzín AVGAS 100 LL

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Letecký benzín AVGAS 100 LL
Kód zákazky: Z20243552
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09132200-5
Predpokladaná hodnota: 35 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Dolný Hričov, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty