Výstroj - Doplnky k rovnošatám SNP

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstroj - Doplnky k rovnošatám SNP
Kód zákazky: Z20243555
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39295200-8
Predpokladaná hodnota: 46 620,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Nemšová, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty