Terénne vybavenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Terénne vybavenie
Kód zákazky: Z20243560
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18412000-0
Predpokladaná hodnota: 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 14:50
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty