Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potreby pre verejné stravovanie na jedno použitie
Kód zákazky: Z20243562
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39222100-5
Predpokladaná hodnota: 5 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 14:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Užhorodská 1, Michalovce, Michalovce, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS