Dopravné príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dopravné príslušenstvo
Kód zákazky: Z20243548
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34992200-9
Predpokladaná hodnota: 1 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.5.2024 13:20
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Technické služby mesta Humenné
Adresa: Sninská 1018/27
06601 Humenné
NUTS: -
Miesto dodania: Humenné, Humenné, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty