Nepravidelná preprava - prenájom autobusov a mikrobusov s vodičom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nepravidelná preprava - prenájom autobusov a mikrobusov s vodičom
Kód zákazky: Z20243516
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 60140000-1
Predpokladaná hodnota: 2 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 08:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS