Mäso a mäsové výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mäso a mäsové výrobky
Kód zákazky: Z20243505
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15110000-2
Predpokladaná hodnota: 52 883,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Petržalský domov seniorov
Adresa: Vilová 332/19A
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty