Trepačky IKA 15kg - treidy IKA HS 501 digital

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Trepačky IKA 15kg - treidy IKA HS 501 digital
Kód zákazky: Z20243532
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 31600000-2
Predpokladaná hodnota: 20 418,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 15:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Mlynská dolina
81704 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS