Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky a pomôcky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky a pomôcky
Kód zákazky: Z20243535
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 865,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:20
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04248 Košice - mestská časť Sever
NUTS: -
Miesto dodania: Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS