Reklamné predmety

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Reklamné predmety
Kód zákazky: Z20243536
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22462000-6
Predpokladaná hodnota: 3 272,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici
91101 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty